NÁVŠTĚVA ZASTUPITELŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ V CEMENTÁRNĚ

 

 

Ve středu 26. října 2011 proběhla prohlídka procesu ukládání a energetického využití výrobku GEOBAL 4 za účasti všech zástupců, kteří pravidelně kontrolují průběh sanace ostravských lagun a zájemců z řad jednotlivých úřadů, kteří si chtěli celý proces prohlédnout.

 

Návštěvníci začali svůj program prohlídkou skládkového komplexu společnosti Celio u Litvínova, kde je Geobal 4 uložen na zabezpečené kazetové skládce, která splňuje kritéria nakládání s nebezpečným odpadem. Poté se přemístili do Čížkovic a prohlédli si provoz společnosti Lafarge Cement, a.s., kde bude certifikované palivo dále energeticky využíváno. S novou bezobslužnou halou na manipulaci a dávkování sekundárních paliv a dopravou paliva do systému se seznámilo na dvacet zainteresovaných návštěvníků.


Prohlídky se zúčastnili zastupitelé Ústeckého kraje, Města Litvínova, zastupitelé Moravskoslezského kraje, zástupci firem DIAMO státní podnik a Geosan Group.

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

Návštěvu přivítal generální
ředitel Ing. Ivan Mareš

Prohlídka provozu cementárny

Pohled do nové haly na manipulaci
a dávkování sekundárních paliv

Geobal 4 je převážen na skládku firmy
Celio u Litvínova vlakem ve speciálních kontejnerech