Nezávislé měření poskytne faktické podklady pro zodpovědné rozhodnutí

 

 

 

Čížkovická cementárna nezačne pálit odpad z ostravských lagun tuto neděli, jak se objevilo v médiích, a to přesto, že všechna dosavadní měření ukazují, že obsah všech škodlivých látek v emisích je zanedbatelný a pohybuje se hluboko pod přísnými zákonnými limity.

Týká se to konkrétně i v těchto dnech zmiňovaných furanů. Ty se v emisích vyskytují v množství, které se pohybuje v tisícinách nanogramů na metr krychlový, tedy na hranici měřitelnosti i těmi nejmodernějšími a nejcitlivějšími přístroji.

 

Na čtvrtečním veřejném zasedání zastupitelstva Města Lovosice generální ředitel společnosti Lafarge Cement přislíbil zastupitelstvu a občanům města, že nad rámec svých zákonných povinností cementárna objedná nezávislou akreditovanou laboratoř speciálně na tolik diskutovaný Geobal 4 a provede s ním mimořádnou spalovací zkoušku. Výsledky naměřených hodnot potom spolu se zákonnými limity společnost poskytne médiím a zveřejní na svých webových stránkách, aby se každý občan mohl přesvědčit, o bezpečnosti spalování. Průběh zkoušky bude také sledovat zástupce občanů Lovosic a Lovosicka nominovaný Městským úřadem Lovosice.

 

 „Na ekologicky šetrné energetické využití tohoto typu nebezpečného odpadu v naší rotační peci máme nejen všechna potřebná povolení, ale i nejlepší technologii, která je ve světě dostupná. Chceme však vyjít vstříc těm občanům, kteří se spalování tohoto paliva obávají. Vždycky jsme byli transparentní a velmi nám záleží na vztazích s naším okolím", uvedl Ivan Mareš, generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

 

„Spalovací zkouška by měla proběhnout v týdnu od 21.-25.11. a přizveme na ni samozřejmě rovněž zástupce České inspekce životního prostředí. Do doby, než obdržíme výsledky měření, Geobal 4 spoluspalovat nebudeme. Výsledky měření pak budou faktickým podkladem pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postupu",  doplňuje Ivan Mareš.  

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com