Nejlepší výrobce stavebnin roku 2010

 

 

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2010

 

Již třetí ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku byl vyhlášen  dne 23.3.2010 na  MPO pod heslem „Udržitelný rozvoj ve stavebním průmyslu v ČR". Soutěž se opět konala pod záštitou Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a ÚRS PRAHA, a.s., mediálním partnerem je časopis Stavebnictví. 

 

Cílem této soutěže bylo představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními  výrobky pro stavebnictví a další oblasti použití a ukázat , že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná k životnímu prostředí a přitom moderní a úsporná. Soutěž byla určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působících na území České republiky, jejichž závody, provozy a jednotlivé technologické linky splňují výše uvedená hlediska. Soutěž by rovněž měla přispět k propagaci celého odvětví.

 

Společnost Lafarge Cement a.s., která se letos podruhé soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku zúčastnila, byla opět nominována mezi nejúspěšnější účastníky a získala Cenu poroty. Naše společnost tak navázala na předchozí úspěch v loňském roce, kdy se stala vítězem této soutěže. 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 16.9.2010 v Černé Hoře za účasti zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS Praha, Ministerstva průmyslu a obchodu a rovněž zástupců všech oceněných firem.