Na mimořádné měření bude dohlížet skupina složená z odborníků a zástupců veřejnosti

 

 
 
 

 

Čížkovická cementárna se na veřejném zasedání zastupitelstva města Lovosic dne 3. listopadu zavázala provést mimořádnou spalovací zkoušku paliva Geobal 4. Tato zkouška bude spojena s autorizovaným měřením emisí dle vyhl. MŽP č. 354/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb.

Po dohodě s Krajským úřadem a s Českou inspekcí životního prostředí v Ústí n. Labem  bylo měření objednáno u autorizované laboratoře na měření emisí CS Proekos z Prahy. Souběžně s tím bude na postup dohlížet měřící skupina České inspekce životního prostředí. Čtyřiadvacetihodinové měření bude provedeno 22. listopadu.

 

„Jsme zodpovědná společnost, která klade nekompromisní důraz na bezpečný provoz a ochranu lidského zdraví. Abychom veřejnost přesvědčili, že nemáme v žádném případě v úmyslu jakkoliv zhoršit životní prostředí v okolí cementárny, chceme odborníkům i zástupcům veřejnosti umožnit dohled nad nad tímto měřením.

Rozhodli jsme se proto ustanovit Monitorovací skupinu, která bude garantovat regulérnost měření a interpretace jeho výsledků " říká Ivan Mareš, generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

 

K účasti v monitorovací skupině byli přizváni zástupci všech kompetentních úřadů dbajících  na ochranu ovzduší, zástupci nejbližších obcí a měst, zástupci médií a občanské iniciativy v Litoměřicích.

 

Přípravná schůzka Monitorovací skupiny se uskuteční ve středu 16.11. v sídle Lafarge Cement, a.s. za účasti zástupce společnosti, která měření bude provádět. Skupina se seznámí s průběhem měření a nastaví si pravidla, za kterých měření a dohled bude probíhat.

 

"Práce monitorovací skupiny umožní veřejný dohled nad měřením emisí. V současné době máme ještě tři místa v monitorovací skupině volná. Máte-li seriozní zájem se celého procesu měření a zveřejnění výsledků přímo účastnit, kontaktujte nás prosím e-mailem anebo telefonicky", vyzývá Milena Hucanová, manažerka externí komunikace.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com