Na valné hromadě cementárna představila výsledky roku 2017

 

Valná hromada, která proběhla 29. 5. v sídle firmy, schválila účetní závěrku za rok 2017, výroční zprávu včetně zprávy o vztazích, rozhodla o rozdělení zisku ve formě dividendy ve výši 135 Kč/akcii a zvolila nové členy dozorčí rady.

 

V roce 2017 stavebnictví zaznamenalo mírný meziroční růst a to se promítlo i do prodejů firmy. Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhla 1060 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o necelých 7 %. Přestože provozní výsledek hospodaření byl na srovnatelné úrovni s rokem 2016, došlo k poklesu hospodářského výsledku za běžnou činnost (čistého zisku) zhruba o ¼. „Společnost vytvořila čistý zisk 154 mil. Kč, což je o 25 % méně než v předchozím roce především v důsledku změn v objemu i oceňování zásob, vyšší spotřebě povolenek CO2 a posílení kurzu koruny po ukončení intervencí ČNB,“ říká Jan Mencl, finanční ředitel firmy.

Rekonstrukce filtru spalin do komína byla dokončena v březnu 2018
Instalace nového U dopravníku alternativních paliv do kalcinátoru

Na valné hromadě zazněl i plán investic pro rok 2018 v celkové výši téměř 100 mil. Kč. Polovinu z toho představovala již zrealizovaná rekonstrukce elektrofiltru spalin do komína na modernější a třicetkrát účinnější variantu. Čtyřicet mil. Kč firma investuje do haly a technologie pro skladování, manipulaci a dávkování alternativních paliv do systému výpalu slínku. Půjde o drcené plasty, textil, dřevo a papír. V neposlední řadě bude cementárna vylepšovat i protihlukovou a požární ochranu objektů.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

manažerka externí a interní komunikace

Tel.: 420 416 577 215

Mobil: 420 725 862 117 

E-mail: milena.hucanova@lafargeholcim.com