LafargeHolcim Nadace otevřela soutěž

 
 
 
 

5. ročník mezinárodní soutěže LafargeHolcim Awards pro projekty udržitelné výstavby právě probíhá! V pěti regionech světa v ní LafargeHolcim Nadace rozdá ceny v celkové hodnotě 2 mil. USD. Přihlášky je možné podávat do 21. března 2017.

 

Primárním cílem LafargeHolcim Nadace pro udržitelnou výstavbu je vybrat a podporovat iniciativy, které přesahují technickou stránku projektu. Propagují navíc takové přístupy a řešení, které zahrnují nejen architektonickou dokonalost, ale zvyšují i kvalitu života.

 

Nadace je dnes vnímána jako jeden z klíčových hráčů při definování a rozvíjení udržitelné výstavby na světě. Podporuje projekty globální, národní, regionální v zemích jak rozvojových, tak rozvinutých. Iniciuje mezinárodní a mezioborovou spolupráci, která má za cíl vytvořit komplexní řešení pro náročné úkoly trvale udržitelné výstavby. Kromě toho zapojuje příští generace do vývoje řešení těchto náročných výzev a jejich implementace v dlouhodobém horizontu.    

 

Nadaci založila v roce 2003 společnost Holcim ke zvýšení povědomí o významné úloze, kterou architektura, inženýrství, územní plánování a výstavba mají v přispívání k udržitelnější budoucnosti. Vzhledem k tomu, že v loňském roce proběhlo sloučení firem Lafarge a Holcim, název nadace byl změněn na LafargeHolcim Nadace pro trvale udržitelné stavebnictví.

 

LafargeHolcim Awards je pravděpodobně nejdůležitější architektonická soutěž s cenami v celkové výši 2.000.000 USD. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty zaměřené na budovy a inženýrské stavby; tvorbu krajiny, územní rozvoj a infrastrukturu, ale i materiály, výrobky a stavební technologie.

Existují dvě kategorie v rámci soutěže, pro obě je společné, že realizace přihlášeného projektu ještě nezačala (k datu 4. 7. 2016).

 

LafargeHolcim Awards - hlavní kategorie (projekt je ve vyšším stádiu rozpracovanosti a je pravděpodobná jeho realizace.

 

Druhá kategorie nese název Next Generation, která je určena studentům a mladým profesionálům od 18-30 let, kam mohou přihlásit svoje vizionářské projekty a smělá řešení. 

 

Prostudujte si, prosím, stručné a přehledné dokumenty, které uvádí, jaké projekty mohou být přihlášeny, postup, jak se do soutěže přihlásit, podle čeho bude porota projekty posuzovat a jak budou vybíráni výherci a předávány ceny.

Co je udržitelné stavebnictví?

"Udržitelnost" je jedním z nejvíce používaných, ale nejméně chápaných, slov na světě. Jeho význam je často zahalen množstvím různých výkladů a tendencí tuto tématiku brát povrchně. Pro většinu firem, zemí a jednotlivců, kteří tuto disciplínu berou vážně, koncept udržitelnosti představuje ochranu životního prostředí, jakož i kritické problémy týkající se rozvoje, jako je efektivní využívání zdrojů, kontinuální sociální pokrok, stabilní hospodářský růst a vymýcení chudoby.