Lafarge Cement Čížkovice má nového ředitele

 

 

Na podzim roku 2009 usedl do křesla ředitele závodu Lafarge Cement, a.s. Dipl. Ing. Niels Ledinek.

 

Narodil se v roce 1972 ve Vídni. V letech 1992-1998 studoval provoz a environmentální technologie na Báňské univerzitě v Rakousku. V roce 2000 ukončil na Oakland University (Michigan, USA) studium provozního managementu. Svoji profesní dráhu ve Skupině Lafarge zahájil v roce 1998 v Technickém centru ve Vídni (CTEC), které je střediskem technické podpory pro střední a východní Evropu a pro Střední východ. Od roku 2000 pracoval v Lafarge Canada v závodě Richmond nejprve v pozici provozní a projektový manažer, později na postu manažer kvality a provozu. Zodpovídal především za optimalizaci procesu, který vedl ke spuštění nové surovinové mlýnice a pecní linky, největší nasazení přitom věnoval zvýšení výkonu pece a zavedení alternativních paliv. V roce 2004 se vrátil zpět do Evropy, konkrétně do závodu Lafarge Zement Wössingen (Německo), kde se soustředil na optimalizaci výrobních procesů, automatizaci, investice, bezpečnost a částečně životní prostředí. V letech 2007-2009 pracoval na největším modernizačním projektu závodu s cílem nahradit původní nevyhovující pec pecí na suchý výpal slínku s předkalcinací. Souběžně s tím se věnoval zavádění alternativních paliv, modernizaci cementového mlýna a zvyšování jeho efektivity.

 

V našem závodě se v reakci na krizi trhu stavebních materiálů zaměří především na další snižování nákladů. Prioritou bude co nejlepší řízení nákladů na údržbu, detailní analýzou potřeby a nutnosti jednotlivých oprav počínaje a jejich optimálním načasováním konče. Další oblastí bude zlepšování spolehlivosti výrobních zařízení pomocí systematických analýz poruch, pružnou realizací všech drobných vylepšení a hledání kreativních alternativ, které mohou být prováděny z vlastních zdrojů. Stranou jeho zájmu nezůstane ani oblast alternativních paliv.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com 

 

Dipl.-Ing. Niels Ledinek