Lafarge Cement, a.s. - Odpovědná společnost hrdá na svůj původ

 
  • Investice do technologií a ekologie
  • Lokální patriotismus
  • Zodpovědnost

 

Čížkovická cementárna, tradiční český výrobce cementů, sídlící na jižním okraji Českého středohoří a severním konci Polabí, slaví letos 120 let od založení. Patří nejen k významným zaměstnavatelům v regionu, ale rovněž k firmám s výraznou lokální odpovědností a ekologickým přístupem k podnikání.

 

Výroba cementů v Čížkovicích slaví 120leté výročí.  Po celou dobu existence se vyvíjely nejen výrobní postupy, ale i odpovědnost tradičního výrobce ke svému nejbližšímu okolí. Společnost postupně mění výrobní technologie a postupy a investuje výrazně do ekologických opatření. V letošním roce investovala 50 milionů korun do kompletní rekonstrukce filtru spalin, což přineslo až 30násobné snížení emisí na absolutní minimum. Cementárna tak efektivně pracuje s emisemi i odpady a bezpečně plní všechny předpisy. Všechny výrobní procesy jsou plně monitorovány a vyhodnocovány.

 

Kromě rekonstrukce filtru spalin se postupně optimalizuje produktové portfolio a mění se i složení paliv. Cementárna patří k firmám, jež efektivně zpracovávají alternativní paliva a tím šetří paliva fosilní. Ve vysokoteplotní rotační peci se tak mohou používat např. vysloužilé pneumatiky, drcené plasty a textil.  Vše je bezodpadová technologie s neustále monitorovanými emisemi, které se pohybují bezpečně v limitech.

 

Společnost se snaží snížit produkci slínku při výrobě cementu. Slínek je hlavní složka cementu a získává se vypálením vápencového slínu při teplotách vyšších než 1450 °C v rotační peci.  Cement se poté vyrobí namletím slínku spolu s dalšími složkami. Složky cementu mohou snižovat emise skleníkových plynů. Například při výrobě cementu s 30procentním podílem jiné složky než je slínek vyprodukujeme až o 27 % emisí CO2 méně. Těmto cementům se říká cementy směsné. Hlavními složkami mohou být např. přírodní vápenec, vysokopecní struska, nebo popílek, což jsou vedlejší produkty výroby železa a elektrické energie. Tyto složky mohou mít za určitých podmínek pozitivní vliv na konečné vlastnosti cementu. Zpracováním těchto surovin tak smysluplně přispíváme ke snížení emisí CO2 a celkovému zlepšení životního prostředí.

 

Zároveň je společnost Lafarge Cement, a.s. odpovědná i ke krajině Českého středohoří. Hodně péče je věnováno rekultivacím vytěžených částí lomu. Lafarge Cement spolupracuje na množství sociálních a společenských projektů v regionu. Jmenujme například spolupráci s Českou ornitologickou společností, kdy cementárna podporuje aktivity ornitologů při zachování tradičních ptáků v regionu. Přímo v samotné cementárně každoročně na hlavním komíně hnízdí vzácný sokol stěhovavý a vyvádí zde mladé. Dalším směrem je podpora Centra pro náhradní rodinnou péči. A samozřejmě Lafarge Cement podporuje významné společensko-kulturní akce v regionu, jako např. Litoměřické svátky hudby, koncerty klasické hudby Václava Hudečka, apod. 

 

O společnosti Lafarge Cement, a.s.

Čížkovická cementárna patří už 120 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Od roku 1992 je cementárna součástí mezinárodní skupiny Lafarge. Po sérii významných investic do výrobních procesů se čížkovická cementárna zařadila na špičku cementáren v regionu, co se týče kvality, účinnosti i ekologie provozu. Ve využití sekundárních paliv dokonce patří ke světové špičce v oboru. Od roku 2010 je čížkovická cementárna součástí klastru, který tvoří kromě České republiky ještě Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko. Centrála sídlí ve Vídni. Od roku 2015 patří cementárna do nadnárodní skupiny LafargeHolcim. V roce 2018, v době 120letého výročí na trhu, uvádí Lafarge Cement novou značku Český čížkovický cement. Zároveň také po kompletní rekonstrukci filtru spalin snížila 30násobně emise prachových částic na absolutní minimum.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

manažerka externí a interní komunikace

Tel.: +420 416 577 215

Mobil: +420 725 862 117 

E-mail: milena.hucanova@lafargeholcim.com