KLIMA

Holcim patří mezi první společnosti na světě, které si stanovily cíl nulových emisí CO2 do roku 2050 schválený iniciativou Science Based Targets (SBTi). Stavební a cementářský průmysl, jako součást této iniciativy, představují významný podíl v produkci emisí CO2 na světě. Proto musíme sehrát zásadní roli v celém životním cyklu staveb. Snížení naší uhlíkové stopy je naším hlavním cílem.

Jak chceme toto zrealizovat u nás?

Image
klima_puvodni.png

Pokud jde o emise CO2, i zde je cirkulární ekonomika klíčovým faktorem k úspěchu, jehož záměrem je snížení naší uhlíkové stopy. V dalších letech se zaměříme na zlepšení naší spotřeby elektrické energie pomocí využívání paliv a materiálů s nižšími emisemi CO2 v porovnání se současným stavem využívání dekarbonizovaných alternativních surovin (např. vzduchem chlazená struska) a tím nahradit základní surovinu z lomu snížení používání slínku, hlavní složky cementu produkující nejvíce emisí CO2, jeho nahrazením jinými materiály, např. stavebním a demoličním odpadem. Druhou cestou jsou investice do změny technologie výroby cementu, např. investice do separátního mletí, předemílání nebo ultrajemného mletí jednotlivých složek cementu.

V roce 2021 jsme již dosáhli hranice 461 kg emisí CO2/t cementu. Díky výše popsaným opatřením dosáhneme v roce 2027 hranice 349 kg emisí CO2/t cementu. Náš zákazník bude mít prospěch ze „zeleného“ cementu vyrobeného s minimálním obsahem CO2.

O dalších našich cílech se dozvíte zde