Klastr LH CEE se rozrostl o Holcim Chorvatsko

 

Na začátku roku 2017 byly ke klastru LafargeHolcim Central Europe East připojeny aktivity Skupiny v Chorvatsku. Ty představuje cementárna v Koromačnu, 2 betonárny a 4 závody dodávající kamenivo. Nyní je tedy klastr tvořen šesti zeměmi: Českou republikou, Maďarskem, Rakouskem, Slovinskem, Slovenskem a právě Chorvatskem. Po výrobní stránce ho představuje 11 závodů, z toho 5 cementáren s celkovou kapacitou 4,6 mt ročně. Zaměstnává 841 lidí, z toho 17 % žen a 83 % mužů. Z ekonomického hlediska můžeme klastr charakterizovat výší tržeb za rok 2016 - 239 mil. EUR. I v klastru jsou tedy už přímo zastoupeny obě části Skupiny LafargeHolcim, což nabízí ještě více příležitostí pro výměnu zkušeností a další prostor pro vzájemnou spolupráci. 

 

Kontakt

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafargeholcim.com