Nové úkoly a nové příležitosti

Začátkem roku 2023 nastoupil do Čížkovic na pozici Business Development Manager Jakub Timčo. Po pár měsících jsme se společně podívali nejen na jeho dosavadní kariéru, ale i aktuální zkušenosti z práce v cementářské branži.

Jste ve firmě poměrně nový. Můžete nám krátce vysvětlit, co vás do společnosti Holcim přivedlo?

Skoro bych řekl, že mě do firmy přivedla náhoda. Na podzim loňského roku přišel v mém životě velký zlom, po skoro dekádě strávené v Brně jsem se rozhodl natrvalo odstěhovat do Prahy. Přestože jsem se původně chystal zůstat v oboru, na poslední chvíli se mi nakonec dostala do rukou velice zajímavá nabídka na práci v Holcim Česko, tehdy ještě pod názvem Lafarge Cement.

Kde jste studoval a kam vedly vaše první pracovní kroky?

Jako absolvent stavební průmyslovky ve Vysokém Mýtě jsem po maturitě přirozeně pokračoval na brněnském VUT – obor pozemní stavby. Jak to tak ale bývá, u studia jsem záhy začal aktivně pracovat a u toho už zůstal. Původně jsem začal jako samostatný projektant v oboru vzduchotechniky a TZB, ale když se firma začala rozrůstat, chopil jsem se příležitosti posunout se výše na obchodně-manažerskou pozici, kde jsem měl na starosti hlavně řízení větších realizací a projektů.

Image
image_20231204_092427_320.jpeg

Od ledna tak nově pracujete na pozici Business Development Manager, co přesně je teď náplní vaší práce?

Oficiální popis této pozice by byl pravděpodobně budování nových obchodních vztahů, hledání nových příležitostí a postupné rozšiřování působení Holcimu u nás. Současnou náplní mojí práce jsou tak i velmi konkrétní úkoly, zejména je to obchodní zastoupení pro naši řadu vápencových produktů, a hlavně vybudování nového byznysu zaměřeného na materiály vzniklé při demolici staveb. Holcim totiž neznamená jenom cement.

Současný trend v Evropě a celém západním světě směřuje k cirkulární ekonomice a zužitkování všeho, co bylo dříve považováno za odpad. Vybudování byznysu recyklačních center pro tyto materiály a jeho propojení s existující výrobou cementu je tak nyní moje hlavní priorita.

Výroba cementu je obor, který patří mezi produkce s největší ekologickou zátěží. Jak vnímáte Holcim z tohoto pohledu?

Holcim vnímám velice pozitivně. V Čížkovicích mám kolem sebe několik kolegů, kteří berou ekologickou zátěž velice vážně, a se spoustou dalších spolupracuji na několika projektech, které mají za cíl snižování dopadu našeho podnikání. Celosvětově je navíc skupina Holcim bezpochyby hlavním lídrem v inovacích v této oblasti. Ať už se jedná o využívání alternativních materiálů, nebo úplné novinky jako Carbon Capture – zachytávání uhlíku. Skupina Holcim se tak investicí do zmenšování zátěže rozhodně nebojí a nezůstává jenom u slov.

Nastoupil jste ve chvíli, kdy řádila vysoká inflace a ceny energií byly ve hvězdách, to není nejlepší načasování pro začátek práce v Holcimu. Měl jste obavy? A jaká byla vaše očekávání?

Pro některé věci nemůže být asi nikdy načasování perfektní, vždycky se totiž objeví výzvy, které je potřeba překonat. A bez těch bychom se jen těžko posunuli dopředu. Snažil jsem se ze začátku nemít přehnaná očekávání, snad jen to, že se díky radikální změně oboru naučím spoustu nových věcí. A to se opravdu naplňuje, jelikož před rokem bych si jen těžko pomyslel, jak velmi může být práce v Holcimu zajímavá.

Jaký byl podle vás rok 2023 a jaké výhledy očekáváte do nejbližší budoucnosti a roku 2024?

Když zhodnotím letošní rok 2023, byl to rok změn. A nejenom v mém životě. Vybavuji si volbu prezidenta ze začátku roku, několik významných světových událostí a všeobecnou globální nejistotu ve všech oblastech ekonomiky a života. Změny navíc konstantně probíhaly i v rámci projektu plánovaného recyklačního centra, který mám v Holcimu Česko na starosti. Vzhledem k dynamickému vývoji některých skutečností se například několikrát změnila zamýšlená lokalita a zaměření i rozsah projektu. Toto první malé recyklační centrum v blízkosti závodu chceme už v roce 2024 spustit. Jedná se o důležitý pilotní projekt, který nám konečně umožní rozšířit využívání alternativních materiálů. V budoucnu bychom chtěli vybudovat i další centra v blízkosti Prahy, protože má-li někde recyklace stavebních materiálů opravdu fungovat, bude to určitě tam, kde se nejvíce staví.

Pokud bych se ohledně výhledu na rok 2024 měl spolehnout na prognózu ministerstva financí, mělo by nás čekat období, kdy se ze stagnace ekonomika pomalu přesune do růstu. Doufám, že se stavebnictví oživí a postupně vejde v platnost nová legislativa, která je zaměřena na cirkulární ekonomiku a udržitelnost, tedy něco, co u nás není ještě úplně samozřejmostí.

Je podle vás udržitelnost opravdu tématem, jemuž je věnována adekvátní pozornost? Nebo by to mělo být víc/míň?

Patřím do generace, která vyrůstala v prostředí, kde je dětem odmalička vštěpováno, že nad naší civilizací visí Damoklův meč globálního oteplování a hrozí destrukce ekosystému. Sám to beru od jisté doby velice vážně. Posledních několik let, kdy jsme mohli být svědky extrémního počasí nebo viditelného úbytku hmyzu, mne utvrdilo v přesvědčení, že se rozhodně nejedná o plané dohady. Přesto se téměř denně setkávám s pochybovači, v mainstreamových médiích čtu spíše o lokální politice, a dokonce i v ulicích Prahy vídám neustále majitele až zbytečně velkých terénních aut. V tomto ohledu bych tedy uvítal všeobecně více pozornosti, zvláště pokud nám nyní hrozí, že za dvě tři generace bude půlka planety neobyvatelná. Cesta, jak to změnit, ale podle mého názoru rozhodně nevede přes lepení se k silnicím a ničení průmyslu – naopak. Jenom dialog všech dotčených stran a pečlivá tvorba legislativy má šanci něco změnit k lepšímu.

Business Development Manager by měl hledat nové příležitosti – kde je vidíte vy?

Jsem si téměř jistý, že až budu jednou v důchodovém věku, bude obor stavebnictví a stavebního průmyslu vypadat dramaticky odlišně než dnes. Pokračující překotný technický vývoj umělé inteligence a robotiky musí podle mého názoru nezvratně vést k postupné automatizaci a robotizaci některých aspektů výstavby, úbytku nekvalifikované manuální práce a pokračující pokroky v materiálovém inženýrství zase povedou k využívání principů cirkulární ekonomiky. I proto si myslím, že nové příležitosti budou v nejbližších letech ležet v investicích do perspektivních technologií a v chápání stavebnictví jako komplexního celku zodpovědného za celý životní cyklus staveb, tedy nejen výstavby, ale i jejich provozu a smysluplné recyklaci na konci jejich využitelnosti.

Co děláte ve volném čase, když nepracujete? Můžete prozradit něco z vašeho osobního života?

Posledních pár let jsem propadl badmintonu, v létě jezdím moc rád na kole a v zimě pro změnu na lyžích. Můj největší koníček ale byla vždy hudba – rád chodím na koncerty a kromě poslechu mám doma i klavír a menší sbírku elektrických kytar. Kromě hudby se navíc zajímám i o výtvarná umění, tam ovšem spíše jako divák. Ostatně velké množství galerií, výstav a muzeí v Praze, to byl pro mne jeden z hlavních důvodů, proč se přestěhovat.

Údajně hrajete na kytaru i v rockové kapele, co to pro vás osobně znamená? A využíváte zkušenosti a dovednosti z práce při hraní a naopak? Jste lepší Business Development Manager, protože hrajete v kapele?

Být muzikantem je pro mne hlavně skvělý způsob sebevyjádření. V první třídě mě rodiče místo na fotbal přihlásili raději na hodiny klasické kytary. Vybavuji si, že tenkrát mě to zase tak moc nebralo, to až později v dospívání jsem si oblíbil rockovou hudbu a z výdělku z jedné z prvních brigád si poté koupil i kytaru elektrickou. Najednou jsem začal hrát v kapele a pravidelně koncertovat. Kdo si to někdy zkusil, asi ví, že postavit se na pódium před spoustu lidí chce i trochu odvahy a sebevědomí. Ze začátku jsem byl trémista a zažil si i několik krušných chvilek. Nakonec jsem se ale naučil více si věřit a to je myslím si velice důležité pro jakoukoliv činnost, kde je středobodem komunikace s lidmi, tedy něco, co se mé současné pozice rozhodně týká.

 

Podívejte se na náš tým