Hospodářské výsledky roku 2018

 

1.  Jak dopadlo hospodaření společnosti v meziročním srovnání ? 

Výše tržeb za prodej vlastních výrobků služeb vloni dosáhla 1172 mil. Kč, což je o cca 11 % více než v roce 2017. Provozní výsledek meziročně vzrostl o cca 12 %, čímž kopíroval růst tržeb společnosti. Díky oživení na domácím i exportním trhu a trvalé kontrole veškerých nákladů došlo k růstu čistého zisku společnosti na úroveň 228 mil. Kč. To je  o 48 % více než v předchozím roce. Příčinou byl především meziroční příspěvek finančního výsledku hospodaření ve výši 62 mil. Kč určený pohyby na účtech ostatních finančních výnosů a nákladů (tj. kurzovými rozdíly).

 

2. Jaká byla loni situace na trhu? Potvrzuje se růst ve stavebnictví?

Stavebnictví zaznamenalo v roce 2018 citelný meziroční růst o více než 8 %. Nárůst ovlivnil především příspěvek pozemního stavitelství, zatímco inženýrské stavitelství přispělo k růstu jen symbolicky.  

 

3. Pokračoval růst spotřeby povolenek CO2, případně mělo ještě i loni nějaký dozvuk ukončení intervencí ČNB vůči kurzu?

Spotřeba povolenek CO2 přirozeně rostla ve vazbě na vyšší objemy výroby slínku. Celkové náklady CO2 pak dramaticky ovlivnil i prudký růst ceny povolenky CO2, která uzavírala rok 2018 na hladině cca 25 EUR/EUA (povolenku) a meziročně vzrostla více jak dvojnásobně. Naproti tomu dopad volného pohybu kurzu koruny byl pro společnost pozitivní (viz bod 1 výše).   

 

4. Jak rozhodla valná hromada o rozdělení zisku?

Valná hromada schválila rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2018 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti. Dividenda činí 199 Kč/akcii. Oproti 135 Kč/akcii vloni jde zhruba o 47% nárůst.

   

5. Jaká je situace v letošním roce? Jaké jsou v plánu investice?

V první čtvrtletí jsme reflektovali nad očekávání zvýšenou poptávku po cementu. Na druhou stranu zmiňovaná trvale rostoucí cena povolenek CO2 je nejen pro cementářský sektor značně zneklidňující. V roce 2019 plánujeme investovat finanční prostředky ve výši cca 54 mil. Kč do obnovy vybraných prvků technologie určené pro výrobu slínku a cementu. Dalšími investičními akcemi budou např. rekonstrukce příjezdové komunikace či protihluková a požární ochrana objektů. 

 

6. Jaký je podíl vývozu?

Podíl našeho vývozu se dlouhodobě pohybuje okolo jedné třetiny. 

 

7. Kam produkty z Čížkovic nejvíce míří? 

Naše produkty jsou hojně využívány pro výrobu prefabrikace, transportbetonu a suchých maltových směsí. Největší koncentrace zákazníků je v krajích Ústeckém, Středočeském, Plzeňském a samozřejmě v Praze. Náš cement najdete také v severních nebo jižních Čechách. Podobné regionální pokrytí je i v případě našeho baleného českého čížkovického cementu.  

  

8. Jaký očekáváte vývoj ohledně spotřeby cementu na českém trhu?

Očekáváme lehký nárůst spotřeby cementu v řádu jednotek procent.  

 

 

Kontakt:

Milena Hucanová

manažerka externí a interní komunikace

Tel: +420 416 577 215 

Mobil: +420 725 862 117 

milena.hucanova@lafargeholcim.com