Holcim uvádí na trh světovou řadu ekologického cementu ECOPlanet

Cement ECOPlanet přináší snížení uhlíkové stopy minimálně o 30 , přičemž jeho kvalita zůstává zachována.

Profil udržitelnosti poháněný inovativními nízkouhlíkovými surovinami s prvním cementem na světě, který se z 20 skládá z recyklovaného stavebního a demoličního odpadu.

Nejširší řada aplikací v průmyslovém odvětví, od výstavby domů po složitou infrastrukturu.

 
20210917 lafargeholcim ecoplanet trucks

Skupina Holcim uvádí na trh ECOPlanet, svou celosvětovou řadu ekologického cementu, který s sebou přináší snížení uhlíkové stopy o minimálně 30 %, přičemž je zachována stejně kvalitní výkonnost (ve srovnání s CEM I/OPC).  ECOPlanet je dostupný v Německu, Rumunsku, Kanadě, Švýcarsku, Španělsku, Francii a Itálii a v roce 2021 bude dodáván v 15 zemích. Cílem je přítomnost tohoto produktu na trhu do konce roku 2022 zdvojnásobit, což by umožňovalo nízkouhlíkovou výstavbu v širším měřítku.

 

Jan Jenisch, generální ředitel skupiny Holcim, řekl: „Jsem nadšený, že mohu představit ECOPlanet, novinku v naší řadě ekologických stavebních řešení. Naše řada ECOPlanet, která pohání cirkulární ekonomiku, zahrnuje první cement na světě, který z 20 % obsahuje stavební a demoliční odpad, čímž podporuje naši vizi snižování dopadu na životní prostředí. Vzhledem k nárůstu světové populace a rychlé urbanizace jsou řešení jako ECOPlanet klíčovými k přispění ekologické výstavbě a chytřejší infrastruktuře a stavění více s využitím méně materiálů.“

 

Profil udržitelnosti ECOPlanet je díky špičkovým odborným znalostem poháněn inovativními nízkouhlíkovými surovinami, včetně kalcinovaného jílu a recyklovaného stavebního a demoličního odpadu. Jeho nižší uhlíková stopa je dále podpořena dekarbonizací svého výrobního procesu vedeného použitím alternativních paliv.

 

Magali Anderson, manažerka útvaru pro udržitelný rozvoj skupiny Holcim, řekla: „ECOPlanet je symbolický pro náš závazek výstavby s nulovým dopadem na životní prostředí v budoucnosti. ECOPlanet je řízen inovacemi a posouvá hranice nízkoemisních materiálů, jako je kalcinovaný jíl. Je cirkulární a používáním recyklovaných materiálů přispíváme k ochraně přírody. Díky alternativním palivům v průmyslovém procesu jej činíme ještě šetrnějším ke klimatu. ECOPlanet je ukázkou toho, že je nízkouhlíková výstavba možná na celém světě, od Německa po Kanadu, přičemž její kvalita zůstává nezměněna.“

 

ECOPlanet  se připojuje k přední řadě ekologických stavebních řešení skupiny Holcim v souladu s nejvyššími světovými standardy pro certifikace udržitelné výstavby od BREEAM po LEED. Staví na úspěchu ECOPactu, nejširší řady ekologického betonu na světě, který je dnes ve velkém měřítku dodáván na více než 20 trhů.

 

O Holcimu
Holcim přispívá k rozvoji, který bude mít pozitivní dopad na obyvatelstvo a planetu. Jako světová jednička v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních umožňuje Holcim výstavbu ekologičtějších měst, chytřejší infrastruktury a zlepšení životní úrovně na celém světě. S udržitelností jako základním prvkem své strategie se Holcim stává společností s nulovým dopadem na životní prostředí. Na cestě k tomuto úspěchu společnosti napomáhají její zaměstnanci a spolupracující okolní komunity. Jako společnost s předním postavením v oblasti recyklace, díky níž je možné stavět vice s pomocí méně materiálů, pohání Holcim cirkulární ekonomiku. Holcim je společnost, která stojí za některými světově nejdůvěryhodnějšími značkami stavebního sektoru, včetně ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim a Lafarge. Holcim zaměstnává 70 000 lidí po celém světě, kteří jsou hrdí, že mohou vytvářet budoucnost obyvatelstvu a planetě. Holcim působí ve 4 obchodních segmentech: Cement, Transportbeton, Kamenivo a Řešení & Produkty.

 

Více informací naleznete na holcim.com.

 

Důležité prohlášení - vyjádření týkající se výhledů do budoucna
Tento dokument obsahuje vyjádření týkající se výhledů do budoucna. Tato vyjádření nepředstavují předpovědi výsledků nebo jiných ukazatelů výkonnosti, ale spíše trendy nebo cíle, mimo jiné s ohledem na plány, iniciativy, události, produkty, řešení a služby, jejich rozvoj a potenciál. Ačkoliv skupina Holcim věří, že očekávání zohledněná v těchto vyjádřeních týkajících se výhledů do budoucna jsou založena na rozumných předpokladech známých v době vydání tohoto dokumentu, investory upozorňují, že tato vyjádření nejsou zárukou výkonnosti v budoucnu. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od vyjádření týkajících se výhledů do budoucna z důvodu množství rizik a nejistot, jež je obtížné předvídat a obecně je skupina Holcim nemůže ovlivnit, např. rizika popsaná v roční zprávě skupiny Holcim dostupné na webových stránkách (www.holcim.com) a nejistoty související s podmínkami na trhu a zaváděním našich plánů. V souladu s tím vás upozorňujeme, abyste na vyjádření týkající se výhledů do budoucna nespoléhali. Skupina Holcim se nezavazuje tato vyjádření aktualizovat.