Holcim představuje svou „Strategii 2025: Rosteme rychleji díky zeleným projektům“

Stáváme se světovým lídrem v inovativních a udržitelných stavebních řešení.

Rozšiřujeme nabídku zelených řešení a produktů tak, aby generovala 30 čistých tržeb Skupiny.

Zastáváme vedoucí roli v cirkulární ekonomice: V našich produktech zrecyklujeme 10 milionů tun stavebního a demoličního odpadu.

Zrealizujeme trvalý růst ziskovosti díky nárůstu čistých tržeb 3-5 ve srovnatelné úrovni a nadproporcionálnímu růstu hospodářského výsledku (EBIT).

Dosáhneme vynikajících parametrů v návratnosti investovaného kapitálu (ROIC) 10 , tvorbě volných hotovostních toků -45 a s poměrem zadlužení pod 1,5x.

 

Holcim představuje svou „Strategii 2025 – „Rosteme rychleji díky zeleným projektům“. S ročním předstihem, díky překonání Strategie 2022, se stává světovým lídrem v inovativních a udržitelných stavebních řešeních. Se strategií „Rosteme rychleji díky zeleným projektům“ dosáhne Holcim ziskového růstu ve všech svých společnostech díky udržitelnosti a inovacím. Holcim urychlí expanzi svých nových řešení a produktové nabídky tak, aby tato divize dosáhla 30 % tržeb skupiny. Tím se Skupina zařadí do nejatraktivnějších segmentů stavebnictví.

Jan Jenisch, CEO Holcim: „Dosáhli jsme toho, k čemu jsme se zavázali v naší Strategií 2022 s ročním předstihem, čímž jsme položili pevné základy pro naši další éru růstu. S těmito výbornými výsledky máme možnost dál investovat do zelených řešení a produktů tak, že budou tvořit 30 % čistých tržeb naší společnosti. Zároveň tímto udáváme směr na cestě v řešení pro zelené budovy od zeleného cementu ECOPlanet, přes zelený beton ECOPact, až po energeticky účinné střechy. S naší strategií “Rosteme rychleji díky zeleným projektům” jsme připraveni chopit se příležitostí, které nás čekají, na naší cestě stát se světovým lídrem v inovativních a udržitelných stavebních řešení.“

Nová „Strategie 2025 – Rosteme rychleji díky zeleným projektům“ společnosti Holcim má čtyři hodnoty:

 
strategie 2025 zrychleni rustu

Zrychlení růstu

Se současnými megatrendy, od nárůstu populace a urbanizace po zlepšování životní úrovně, nebylo stavebnictví nikdy atraktivnější. V této souvislosti Holcim urychlí růst na všech svých trzích a to díky nejlepší ziskovostí a cash flow. Ziskový růst společnosti Holcim bude zajištěn díky inovativním řešením staveb, od zeleného betonu ECOPact po energeticky účinné střešní systémy. Povede tak „zelenou transformaci“ cementu s řešeními jako je např. produkt ECOPlanet, nebo první cement na světě s 20 procenty stavebního a demoličního odpadu uvnitř. Společnost bude dále podporovat svůj růst rychlými akvizicemi na vyspělých trzích v segmentu kameniva a transportbetonu. Holcim posílí svoje výsledky také díky rozšiřující se digitalizaci napříč celým svým hodnotovým řetězcem, od provozu a distribuce až po zákaznickou zkušenost.

 

 
strategie 2025 vice reseni a produktu

Více řešení a produktů

30 % čistých tržeb celé skupiny Holcim bude dodáno v divizi řešení a produktů. S přibližováním se svým zákazníkům budeme rozšiřovat svou řadu integrovaných řešení a systémů od výstavby a energetické účinnosti až po opravy a renovace. Základem je akvizice společnosti Firestone Building Products, globálního lídra v oblasti střešních systémů, který bude významně podporovat růst a inovace společnosti. Prodeje střešních krytin již nyní poskytují dvouciferný růst na celosvětovém trhu plochých střech, přičemž tento trh činí 50 miliard USD. Do roku 2025 se díky strategickým investicím a akvizicím zdvojnásobí podíl Holcimu na 4 miliardy USD.

 
strategie 2025 vedouci postaveni v oblasti udrzitelnosti a inovaci

Vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti a inovací

Udržitelnost je klíčovým tématem strategie společnosti Holcim, společně se závazkem celého stavebního průmyslu být do roku 2050 uhlíkově neutrální, tzv. s nulovým dopadem na životní prostředí, potvrzený iniciativou Science Based Targets (SBTi). Holcim zůstane jedničkou v řešení pro zelené stavby, přičemž 25 % čistého obratu hotových směsí bude pocházet z produktu ECOPact, který zajistí nižší emise CO2 v rozsahu od 30 % do 100 %. Holcim jako lídr cirkulární ekonomiky recykluje 75 milionů tun materiálů, včetně 10 milionů tun stavebního a demoličního odpadu do roku 2025. Holcim bude pokračovat v implementaci chytrých technologií, od 3D tisku využívajícího o 70 % méně vstupních materiálů, po zelené minerální komponenty, jako je kalcinovaný jíl. Bude dále rozvíjet technologie nové generace včetně 30 pilotních projektů v oblasti zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Vše se tak bude dít v souladu s cílem provozovat do roku 2030 alespoň jednu továrnu s nulovým dopadem na životní prostředí.

 
strategie 2025 dosazeni nejlepsich vysledku

Dosažení nejlepších výsledků

Finanční cíle společnosti Holcim ve Strategii 2025 – „Rosteme rychleji díky zeleným projektům“ jsou:

  • 3-5 % růst čistých tržeb (ve srovnatelné úrovni)
  • Nadproporcionální růst běžného hospodářského výsledku EBIT(ve srovnatelné úrovni)
  • 45 % tvorba volných hotovostních toků
  • 10 % návratnost investovaného kapitálu v roce 2025
  • Poměr čistého zadlužení k hospodářskému výsledku EBITDA pod 1,5x v roce 2025
 

Strategie zahrnuje ambiciózní cíle udržitelnosti pro rok 2025 v souladu s plánem Holcim dodržet závazek nulového dopadu na životní prostředí, který potvrdila iniciativa SBTi:

  • 25 % prodejů hotové směsi ECOPact, který nabídne o 30 % až 100 % nižší uhlíkovou stopu
  • 10 milionů tun stavebního a demoličního odpadu recyklovaného ve vlastních produktech a 75 milionů tun recyklovaných materiálů celkově
  • Zelený CAPEX ve výši 500 milionů CHF
  • >40 % dohod o financování spojených s cíli udržitelnosti

 

Holcim bude dosahovat těchto výsledků díky firemní kultuře, která je tvořena kombinací vysoké produktivity a vysokých standardů etiky a integrity.

Tiskovou zprávu v originále najdete zde: https://www.holcim.com/strategy-2025

 

O skupině Holcim

Světový lídr v oblasti stavebních řešení Skupina Holcim znovu objevuje, jak se staví a tvoří svět, který je zelenější, chytřejší a funguje pro všechny. Našich 70 000 zaměstnanců se zavázalo zlepšovat kvalitu života na 70 trzích ve čtyřech obchodních segmentech.

Postupně snižujeme produkcí uhlíku a využíváme možnosti cirkulární ekonomiky tak, abychom dosáhli cíle nulového zatížení planety. Tvoříme svět poháněný inovacemi a digitalizací, který přináší více za méně. Svět, který zlepšuje kvalitu života pro všechny.