Holcim a IUCN spojují síly na podporu biodiverzity a k přírodě šetrnému stavebnictví

Společnost Holcim oznámila uzavření strategického partnerství s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) s cílem posílit svou strategii ochrany přírody a podpořit pozitivní změny v celém stavebnictví. Tříletá dohoda se zaměřuje na zvýšení biologické rozmanitosti, efektivního hospodaření s vodou a posilování informovanosti napříč všemi provozy společnosti Holcim.

Na základě vědecky podloženého přístupu společnosti Holcim k přírodě bude IUCN ověřovat její výchozí úroveň biologické rozmanitosti a zároveň identifikovat konkrétní opatření k možným zlepšením ve všech jejích provozech. IUCN poskytne také poradenství v oblasti ochrany sladkovodních zdrojů mimo areály společnosti Holcim, přičemž cílem je posílit celosvětové úsilí o ochranu těchto klíčových ekosystémů.

Jedním z hlavních cílů partnerství je také přinášet přírodu do měst. IUCN podpoří společnost Holcim v prosazování a začleňování biologické rozmanitosti do stavebních norem a projektování. Oba partneři plánují společně vést programy na zvyšování povědomí o přírodě napříč klíčovými zainteresovanými skupinami, aby urychlili pozitivní dopad této iniciativy.

Nollaig Forrest, ředitelka pro udržitelný rozvoj společnosti Holcim, uvedla: "Jsem nadšená, že vstupujeme do nové éry spolupráce s IUCN. Společně chceme do měst přinést více přírody, urychlíme integraci biologické rozmanitosti do celého zastavěného prostředí, od stavebních norem až po projektování. Jádrem našeho záměru je budovat pokrok pro společnost a planetu tím, že přispíváme k příznivé budoucnosti přírody." 

Generální ředitelka IUCN Grethel Aguilar dodala: "Příroda poskytuje základ, který podporuje lidskou prosperitu a ekonomické systémy. Závazek společností obnovovat biologickou rozmanitost a chránit sladkovodní ekosystémy je klíčem k dosažení blahobytu našich zemí. Proto velmi vítáme posílení našeho partnerství se společností Holcim při zavádění pozitivních změn týkajících se zastavěného území."

Partnerství společnosti Holcim s IUCN navazuje na jejich spolupráci při vývoji metodiky BIRS (Biodiversity Indicator and Reporting System) v roce 2014, která umožnila společnosti Holcim zavést první měřitelné cíle v oblasti biodiverzity v odvětví jejich podnikání.

Zjistěte více o našich aktivitách