Dosavadní ředitel provozu cementárny Helmut Reiterer opouští Čížkovice a míří do cementárny v Mannersdorfu

Ředitel provozu cementárny Lafarge Cement Helmut Reiterer se k 1. říjnu přesune do cementárny v Mannersdorfu, v průběhu září předává svoji práci svému nástupci Milanu Kadlecovi.

„Velmi si vážím privilegia, že jsem mohl pracovat v zemi, která má tak bohatou kulturu, dlouhou historii, jedinečnou architekturu, regionální rozmanitost, vynikající jídlo a samozřejmě velký výběr piv,“ říká Helmut Reiterer. 

Image
Lafarge_reditel_provozu_Reiterer

Z technického hlediska byl a stále je vrcholem jeho působení projekt slínkového sila. Po tolika letech čekání se schválení výstavby nového slínkového sila povedla a díky tomu se změní mnoho věcí v provozu a výkonu cementárny. Skončí doba intenzivní manipulace se slínkem, čímž se sníží vysoké emise prachu spojené s touto činností. Dále pan Reiterer zavedl projekt 4DX, tedy „4 disciplíny realizace“. Ten nám pomáhá vypořádat se s každodenní agendou a určovat si priority v našich úkolech. 

Uvědomujeme si, že cementárny, stejně jako ta naše, jsou velkým producentem emisí CO2. Vzhledem k tomu, že se Helmut Reiterer osobně zajímá o životní prostředí, bylo pro něj prioritou během působení v naší cementárně snižování uhlíkové stopy ve výrobě, přesně v duchu filozofie Strategie 2025.  

„Rád bych poděkoval všem ze svého týmu za to, že mě po celou dobu podporovali, za jejich nadšení a odhodlání pracovat na nových nápadech a řešeních. Myslím, že jsme našli výborný způsob, jako spojit zvyky z obou kultur – Dokonale naplánované a skvěle improvizované – je kombinace, kterou si odnesu,“ uzavírá Helmut Reiterer. A my mu přejeme mnoho úspěchů osobních i pracovních.

Helmut Reiterer působil v naší cementárně od června 2021. Narodil se v Rakousku, kde ve Vídni na Technické univerzitě vystudoval obor strojní inženýrství a podnikové řízení. V cementářském průmyslu pracuje již 26 let, během kterých zastával řadu pozic, od projektového inženýra, technologa, manažera pro životní prostředí a alternativní paliva až po výrobního ředitele. Helmut Reiterer se v Lafarge Cement soustředil především na snižování emisí CO2 ve výrobě, digitalizaci a zrychlování vývoje.