ECOPlanet, zelený cement 

První ambicí strategie je v roce 2027 dosáhnout více než 52 % objemů z prodejů tzv. zelených cementů, které skupina Holcim prezentuje pod značkou ECOPlanet. Víme, jak na to.

Co si představit pod pojmem zelený cement? Mezinárodní konsenzus, co je zelený cement a co je „normální“ cement, neexistuje. Existuje pouze snaha se domluvit na nějaké normě, pravidlech pro používání značky zeleného cementu. Cesta je složitá. Skupina Holcim je  jednou z prvních, která si vytvořila jasná a přísná pravidla pro zelený cement. Pro Holcim Česko platí zjednodušeně pravidlo, že pokud se při výrobě cementu sníží uhlíková stopa minimálně o 30 % oproti uhlíkové stopě při výrobě portlandských cementů, je možné tento cement nazvat zeleným. Při splnění dalších interních podmínek je možné cement prodávat pod značkou ECOPlanet. V tuto chvíli se jedná o jeden produkt, a to ECOPlanet BS4, neboli CEM II/B-S 42,5 N.

První projekty se zeleným cementem CEM II/B-S 42,5 budou realizovány v roce 2024. Jak se tedy dostat na plánovaných 52 %? A proč se o toto ambiciózní číslo snažit?

Za prvé není pochyb o tom, že výroba cementu má velké dopady na životní prostředí. Také se shodneme na tom, že jakýkoliv posun k ekologizaci výroby, při splnění podmínek finální kvality produktu, je pozitivně vnímán nejen odborníky, ale i širokou veřejností. První důvod je tedy ekologický. 

Za druhé se ukazuje, že poptávka po zeleném stavění se pomalu, ale viditelně zvyšuje a v budoucnu se očekává, že bude ještě výraznější. Ostatně po vzoru zeleného cementu víme, jak definovat zelený dům? Zatím nevíme. Každopádně je jasné, že se při zvyšování podílu zelených staveb bude zvyšovat poptávka po zelených cementech. Pokud je mít nebudeme, zmenšíme si potencionální trh, který chceme obsluhovat. Druhý důvod je jasný, udržení si tržního podílu a pozice důležitého partnera pro naše zákazníky.

Třetím důvodem je důvod ekonomický, který se prolíná s bodem druhým. Ekologické produkty, ať jde o elektrokolo, elektromobil nebo BIO potraviny se prodávají většinou za prémiovou cenu. Stejnou strategii máme i my. Uvědomme si však, že vyrábět ekologické produkty sebou nese i výrazné investice. Stanovení správné ceny je více než potřebné. 

Čtvrtý důvod je asi nejdůležitější. V roce 2027 musíme být připraveni na situaci, kdy počet volných emisních povolenek pro každého hráče na trhu bude postupně každým rokem klesat. Nakonec, okolo roku 2033, nikdo žádné povolenky nedostane. Pokud tuto dnes platnou skutečnost převedeme do ceny materiálu, cena „normálního“ cementu stoupne pouze vlivem CO2 o vyšší stokoruny. Ten, kdo vyřeší otázku snižování uhlíkové stopy, a jednou z možností je výroba většího podílu zelených cementů, bude cenově konkurenceschopný. Cena zelených cementů bude výrazně nižší. A při dodržení jejich kvality , jaký si koupíte vy? Čtvrtý důvod je tedy existenční, chcete-li udržitelný.

Takže první zelený cement je ECOPlanet BS4, co bude následovat? Variant dalšího postupu je několik, nejvíce se věnujeme projektu kalcinovaných jílů. Pokud na trhu bude ubývat množství strusky a popílku (složky, které nám pomáhají býti více zelenými), nahradí tyto suroviny právě kalcinovaný jíl. Produktové portfolio dozná výrazných změn a my v zásadě nebudeme prodávat stejné cementy, jako prodáváme dnes. Jedinou výjimkou budou portlandské cementy, vzpomeňme si ovšem na jejich případnou cenu! Věříme, že celkem až 4 produkty ponesou značku ECOPlanet a budou představovat více než 52 % našeho produktového portfolia z pohledu vyrobeného množství. Budeme ekologičtí, zachováme si dosažený tržní podíl a zůstaneme nadále zajímaví pro naše zákazníky.
 

Více o dalších cílech čtěte zde: