ECOPlanet, zelený cement 

První ambicí strategie je v roce 2025 dosáhnout více než 40 % objemů z prodejů tzv. zelených cementů, které skupina Holcim prezentuje pod značkou ECOPlanet. Víme, jak na to.

Prvně si ujasněme pojem zelený cement. Mezinárodní konsenzus, co je zelený cement a co je „normální“ cement, neexistuje. Existuje pouze snaha se domluvit na nějaké normě, pravidlech pro používání značky zeleného cementu. Cesta je složitá. Skupina Holcim je  jednou z prvních, která si vytvořila jasná a přísná pravidla pro zelený cement. Pro Holcim Česko platí zjednodušeně pravidlo, že pokud se při výrobě cementu sníží uhlíková stopa minimálně o 30 % oproti uhlíkové stopě při výrobě portlandských cementů, je možné tento cement nazvat zeleným. Při splnění dalších interních podmínek je možné cement prodávat pod značkou ECOPlanet. U nás je to v tuto chvíli pouze jeden produkt, a to ECOPlanet BS4, neboli CEM II/B-S 42,5 R, který jsme tento rok uvedli na trh.

V letošním roce plánujeme prodat pod značkou  ECOPlanet první tisíce tun cementu, což zatím tvoří pouze jednotky procent z celkového vyrobeného množství. Jak se tedy dostat na těch 40 %? A proč se o toto ambiciózní číslo snažit?

Za prvé není pochyb o tom, že výroba cementu má velké dopady na životní prostředí. Také se shodneme, že jakýkoliv posun k ekologizaci výroby, při splnění podmínek finální kvality produktu, je pozitivně vnímán nejen odborníky, ale i širokou veřejností. První důvod je tedy ekologický.

Za druhé poptávka po zeleném stavění se pomalu, ale viditelně zvyšuje a v budoucnu se očekává, že bude ještě výraznější. Ostatně po vzoru zeleného cementu víme, jak definovat zelený dům? Zatím nevíme. Každopádně je jasné, že se při zvyšování podílu zelených staveb bude zvyšovat poptávka po zelených cementech. Druhý důvod je tedy udržení si tržního podílu a pozice důležitého partnera pro naše zákazníky.

Třetím důvodem je důvod ekonomický, který se prolíná s bodem druhým. Ekologické produkty, ať jde o elektrokolo, elektromobil nebo BIOpotraviny se prodávají většinou za prémiovou cenu. Stejnou strategii máme i my. Uvědomme si, že vyrábět ekologické produkty sebou nese výrazné investice. Stanovení správné ceny je tedy více než potřebné. Za značkou ECOPlanet hledejme kvalitu. 

Čtvrtý důvod je asi nejdůležitější. V roce 2025 musíme být připraveni na situaci, že počet volných emisních povolenek pro každého hráče na trhu bude postupně každým rokem klesat. Nakonec nikdo žádné nedostane. Pokud tuto dnes platnou skutečnost převedeme do ceny materiálu, cena „normálního“ cementu stoupne pouze vlivem CO2 téměř o vyšší desítky procent Kč/t. Ten, kdo vyřeší otázku snižování uhlíkové stopy, a jednou z možností je výroba většího podílu zelených cementů, bude cenově konkurenceschopný. Cena zelených cementů bude výrazně nižší. Při dodržení kvality zelených cementů, jaký si koupíte vy? Čtvrtý důvod je tedy existenční, chcete-li udržitelný.

Takže první je ECOPlanet BS4, co bude následovat? Variant dalšího postupu je několik, nejvíce se věnujeme projektu kalcinovaných jílů. Pokud v roce 2025 na trhu bude méně strusky i popílku (složky, které nám pomáhají býti více zelenými), může tyto suroviny nahradit právě kalcinovaný jíl. Produktové portfolio dozná výrazných změn a my v zásadě nebudeme prodávat stejné cementy, jako prodáváme dnes. Jedinou výjimkou budou portlandské cementy, vzpomeňme si ovšem na jejich případnou cenu!

Věříme, že až 4 produkty ponesou značku ECOPlanet a budou představovat více než 40 % našeho produktového portfolia z pohledu vyrobeného množství. 
 

Více o dalších cílech čtěte zde: