Dobrovolníci z cementárny se zapojili do iniciativy Ukliďme Česko

Geocycle week, World Clean-up Day a Ukliďme Česko byly impulsem pro uspořádání dobrovolnické akce v okolí čížkovické cementárny.

Obec Čížkovice pomohla vytipovat místo, na které se zaměřit – znečištěnou „starou silnici“ a černou skládku. Obec na akci poskytla dva pracovníky, techniku na prořez a traktor s valníkem na převoz odpadů.

12 dobrovolníků z naší cementárny odpracovalo dohromady přes 50 hodin. Zajistili jsme také traktorbagr, který byl nepostradatelný pro likvidaci černých skládek. Kontejner na odvoz poskytla firma Celio, a.s. Naplnili jsme 40 pytlů, vytahali 60 pneumatik, odvozili nespočet koleček…

Podařilo se nám ulehčit přírodě o 17 tun odpadů. Nejméně 40 % bude možné předupravit a následně energeticky a materiálově využít v naší cementárně.