Byli jsme u toho: Konference DECARB 2022

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 se v Praze konala konference DECARB 2022 pořádaná při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Konference nesla podtitul Dekarbonizace energeticky náročných odvětví. Za cementárnu Lafarge se zúčastnili dva naši zástupci, a sice Jiří Brokl a Martin Kadlec.

První den probíhaly prezentace a panelové diskuse zaměřené více na legislativní rámec transformace Evropy. Probírala se různá opatření a programy na úrovni EU spojená se závazkem Evropy být do roku 2050 CO2 neutrální. Zatím ale přesně neví, jak toho dosáhnout, ale věří, že to půjde s vodíkem a spoustou elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, voda). Evropa ví, že to bude hodně, ale opravdu hodně drahé. Evropa věří, že na to budeme mít. Evropský průmysl si tím není úplně jistý.

Druhý den byl o poznání zábavnější a přínosnější. Probíhaly prezentace výzkumníků, kteří se do transformace průmyslu pustili již před delší dobou a mají co nabídnout. Ukázalo se, že některé z problémů adresovaných v první den konference jsou na dobré cestě k vyřešení nebo alespoň v dobrých rukách. Byly například představeny projekty fotokatalýzy CO2 simulující klasickou fotosyntézu, projekt záchytu CO2 ze spalin využívající nám dobře známé vápno, projekt rekuperace odpadního tepla na výrobu elektřiny a spousta dalších.

Ukázala se síla lidského potenciálu a potvrdilo se pravidlo, že kam se zaměří pozornost a zdroje, tam se rozeběhne pokrok. Lze uvést jeden příklad za všechny: Dosud se mezi chemiky věřilo, že není možné syntetizovat metanol přímou oxidací metanu kyslíkem. Pan Dědeček z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského při Akademii věd ČR prezentoval novou metodu selektivní oxidace metanu, při které se inspirovali v přírodě. Podařilo se jim napodobit strukturu přírodního enzymu, který využívají pro svůj metabolismus například bakterie. A jejich výsledky jsou více než přesvědčivé. Pan Dědeček na závěr prezentace pronesl svou obhajobu slovy: „Já nejsem chemik, ale fyzik, takže jsem nevěděl, že to nejde.

Image
Holcim_dekarbonizace
Zajímavá Vás, jakých dalších akcích se zúčastňujeme?