Dar mezinárodnímu hnutí Červeného kříže

 

Skupina Holcim je hluboce zarmoucena lidským utrpením, ke kterému v současné době dochází na Ukrajině a napříč východní Evropou.

Přestože skupina Holcim neprovozuje na Ukrajině žádné závody, je v tuto chvíli naší nejvyšší prioritou zajistit bezpečí, ochranu a pohodu všem našim dotčeným kolegyním a kolegům a jejich rodinám bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Mnoho našich zaměstnanců se aktivně podílí na humanitární pomoci, jelikož chtějí zmírnit utrpení napříč regionem. Toto úsilí plně podporujeme a jako skupina Holcim přispíváme mezinárodnímu hnutí Červeného kříže darem ve výši 1 milion švýcarských franků. Tento příspěvek pomůže poskytnout přístřeší, základní potraviny a zdravotnický materiál potřebným osobám v regionu.

Upřímné poděkování patří našim týmům, které neúnavně pracují na území celého Polska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, Slovenska a dalších zemích, aby pomohli potřebným.

Zavázali jsme se podporovat naše zaměstnance z celého světa, aby společně co nejlépe zvládali toto náročné období.

Více informací ze skupiny Holcim najdete zde.