cirkulární ekonomika

My jako součást skupiny Holcim prosazujeme cirkulární přístup ve všech našich oblastech zodpovědnosti. Naší vizí je recyklovat materiály v každé nové stavbě tak, abychom uzavřeli cyklus, tj. stavět více nového z použitých materiálů. Jelikož je možné beton recyklovat do nekonečna, stejně jako sklo, je naším cílem recyklovat 100 % stavebního a demoličního odpadu na bázi betonu do našich produktů, a nahradit tím přírodní materiály. Takto minimalizujeme náš dopad na přírodu a celkovou stopu naší činnosti.

Image
cirkularniekonomika-2.png

Jak chceme toto zrealizovat u nás?

Již dnes více než 90 % naší tepelné energie potřebné k výrobě cementu získáváme z recyklovaných materiálů, jako jsou plasty, pneumatiky nebo kaly. Tyto recyklované materiály nahrazují uhlí, oleje či plyn. V našich cementech se recyklují různé druhy odpadů z jiných průmyslových odvětví, jako je struska z výroby železa nebo sádrovec a popílek z elektráren. 

Celkem více než 17 % našeho vstupního materiálu pro výrobu cementu je těmito materiály nahrazeno. V roce 2021 se již 135 tisíc tun recyklovaného odpadu stalo součástí našeho výrobního procesu. Postupně budeme své úsilí zvyšovat a v roce 2027 dosáhneme hranice 253 tisíc tun ročně! To bude zahrnovat odpady pro energetické využití a např. 24 tisíc tun stavebního a demoličního odpadu na bázi betonu pro naši pecní linku i naši linku na výrobu cementu.

Díky této strategii jsme schopni naší společnosti a zákazníkům nabídnout nejlepší řešení pro recyklaci odpadu a našim zákazníkům dodávat „zelený“ cement vyrobený s minimálním dopadem na naše životní prostředí.

Více o našich cílech najdete zde: