Cementárna pokračuje v modernizaci svého zařízení

 

Rekordně dlouhé zimní opravy se v cementárně blíží k závěru. Hlavní investice letošních oprav - projekt prodloužení kalcinačního kanálu - bude dokončena podle plánu. Pec bude zapálena během příštího víkendu, první slínek vypálený v inovované technologii by měl opustit výrobní linku 17.4.2013.

 

Původní kalcinační kanál v pětistupňovém výměníku z roku 1997 byl navržen na spalování mazutu.

Od té doby skladba palivového mixu prošla vývojem a celosvětový trend úspory neobnovitelných zdrojů se promítá i v českém cementářském průmyslu. "Při spalování pevných odpadů, kterými je mazut nahrazován, představoval původní kalcinátor rezervu - část získané energie nemohla být využita, a docházelo i k negativním jevům - zalepování a ucpávání technologie", vysvětluje  Niels Ledinek, ředitel cementárny. Modifikací současného kalcinátoru se zvýší doba zdržení spalin v kalcinátoru o 4 vteřiny, zdokonalí se spalovací proces a tím se zvýší tepelná účinnost celého systému. "Přestože se výška kalcinátoru zvětší o 29,6 metrů, dráha, kterou musí v kalcinátoru spaliny "urazit", se prodlouží dvojnásobně a to na více než 60 m. Výsledná doba zdržení spalin v kalcinátoru se tak zvýší na celkových 6,2 sekundy", doplňuje Jan Munčinský, technický ředitel.

"Investice by tedy měla zajistit maximální využití tepla a uspokojit stále zvyšující se nároky na kvalitu slínku ze strany našich zákazníků. Proces výpalu slínku by měl být rovnoměrnější a stabilnější", shrnuje Jan Munčinský.

Nový výměník tepla přinese i zlepšení pro životní prostředí. Zdokonalení spalovacího procesu sníží   měrnou kalorickou spotřebu při výrobě slínku a to bude znamenat i snížení produkce oxidu uhličitého, což je celosvětově sledovaný ukazatel pro všechny výrobce cementu.

 

"Realizace byla rozdělena do dvou fází. S úpravami, které bylo možné realizovat za plného chodu cementárny se začalo v prosinci 2012. Jednalo se o dodávky železa na vyztužení a zpevnění ocelové konstrukce a dále o demontáž části obslužných plošin a přemístění agregátů, které by byli v kolizi s nově budovaným zařízením. Vyzdívání nové části, propojení stávajícího systému s novými částmi a dokončení celé modifikace je potom rozplánováno právě na  3,5  měsíce dlouhé zimní opravy, dodává Jan Munčinský.

 

Realizovaná investice je v souladu s dlouhodobým cílem firmy zavádět pouze nejlepší světově dostupné technologie a navíc naplňuje cíle operačního programu "Podnikání a inovace", konkrétně programu Eko-energie, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavními cíli tohoto programu je snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Společně se dvěma již zrealizovanými opatřeními tento projekt získal dotaci z fondů EU ve výši 40% uznatelných nákladů. Je tedy posledním, třetím, opatřením souhrnného projektu "Redukce spotřeby fosilních paliv a využití odpadního tepla při výrobě cementu", do kterého cementárna letos zainvestuje 65 mil. Kč.

 

"Jsem velmi rád, že se tento projekt podařilo prosadit a že i přes náročnost současného ekonomického prostředí byly na investici finance vyčleněny. Čížkovická cementárna realizací nového kalcinátoru znovu potvrzuje svoje trvalé místo na celosvětové špičce v oboru", uvádí Janusz Miluch, nový generální ředitel cementárny.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

 

 

 Nová část kalcinátoru je vyznačena červeně

Při realizaci bylo použito cca 100 tun oceli a 400 tun vyzdívek