Cementárna oslavila 1000 dnů bez úrazu

 

Enormní úsilí věnované bezpečnosti práce a ochraně zdraví přináší své ovoce - na Štědrý den 2010 připadlo výročí 1000 dnů bez úrazu, který by způsobil pracovní neschopnost a následnou absenci v práci. Dosažený úspěch je o to vzácnější, že se do této statistiky započítávají takovéto úrazy nejenom kmenových zaměstnanců, ale i dodavatelů a všech, kteří se v areálu cementárny pohybují.

 

Pokud bychom tento úspěch zasadili do delšího časového rámce - v cementárně Lafarge došlo od srpna 2004 „pouze" ke dvěma pracovním úrazům s pracovní neschopností. Zatím nejdelšího období bez úrazu 1 107 dní bylo dosaženo od srpna 2004 do října 2007. Ve srovnání s ostatními podniky Skupiny vykazuje čížkovická cementárna dlouhodobě nadprůměrné výsledky. Skupina Lafarge ocenila tyto mimořádné výsledky přijetím společnosti Lafarge Cement, a.s. do Lafarge Health and Safety Excellence Clubu, což je elitní skupina podniků, které splnily velmi náročná kriteria výběru, mimo jiné i např. 1 milion hodin, odpracovaných bez úrazu.

 

V sobotu 29.1. se proto zaměstnanci společnosti Lafarge Cement, a.s. sešli v Kulturním středisku v Lovosicích, aby tento mimořádný úspěch oslavili společenskou akcí, kterou zpříjemnilo představení divadelní skupiny Komediograf, hudební vystoupení Tria Inflagranti a skupiny Vitamín. 

 

Zdraví zaměstnanců je důležité pro úspěch celé společnosti a tak bezpečnost práce je v rámci priorit na prvním místě, jak v čížkovické společnosti Lafarge Cement tak ve Skupině Lafarge na celém světě. Součástí budování firemní kultury je nejen striktní dodržování bezpečnostních pravidel, ale i zapojování co největšího počtu pracovníků do zvyšování bezpečnosti  práce. V předcházení úrazům Lafarge dlouhodobě rozvíjí klíčovou dovednost pracovníků - vyhledávávat před vlastní prací rizika a podporuje snahu se chránit. Vedení společnosti věnuje prevenci velikou pozornost i prostředky a je do systému řízení bezpečnosti aktivně zapojeno.

 

„Přestože se obecně říká, že hlavní úlohou každé soukromé společnosti je vytvářet zisk pro své vlastníky, my máme prioritu, kterou považujeme za mnohem důležitější. Klademe velký důraz na vytvoření bezpečných pracovních podmínek, vytváříme pravidla, která upravují provádění nebezpečných činností a hlavně se snažíme na soustavně působit na každého jednotlivce. Mnohé jistě překvapí, že u nás je právem i povinností každého zaměstnance odmítnout jakoukoliv pracovní činnost, při které by se on sám či kdokoliv jiný dostal do nebezpečné situace nebo byl vystaven riziku úrazu. Přesvědčit každého, aby ke svému životu a zdraví přistupoval odpovědně je často paradoxně nejtěžší a vyžaduje mnoho energie. " uvádí generální ředitel Ivan Mareš.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

 

 

 

 

Divadelní představení Komediograf

Vystoupení hudebního tria Inflagranti