BÝT PŘIPRAVEN! rozhovor s pavlem zdeňkem

Obchodní ředitel Pavel Zdeněk byl v loňském rozhovoru, navzdory chmurám na ekonomickém obzoru, optimistou. Po roce jsme se sešli, abychom jej vyzpovídali.

V roce 2023 jste prorokoval „novou stabilitu“ ve stavebnictví. Vyplnilo se vaše očekávání?

Ano, jsem si zcela jistý, že se letošní rok s tím loňským, co se týče stability, nedá srovnávat. Rok 2023 je velmi stabilní, i přes různá překvapení. V roce 2022 měli naši zákazníci velkou chuť nakupovat naše produkty, zároveň docházelo k extrémním nárůstům v cenách energií i cenách za povolenky CO2 a inflace dosáhla dvouciferné hodnoty. V letošním roce se sice částečně změnil zákaznický apetit, vlivem poklesu celé ekonomiky, ale vše ostatní se ustálilo a stalo se více předvídatelné. Pokles trhu, který se naplno v tomto roce projevil, ale nenazývám nestabilitou, protože jsme ho předpokládali již na konci roku 2022.

Pojďme se zblízka podívat na rok 2023, jaký nakonec bude?

Rok 2023 ještě neskončil, ale troufám si tvrdit, že bude uspokojivý. Předpokládám, že dosáhneme všeho, co jsme si naplánovali. Neměli jsme přehnané ambice v množství prodaného cementu, náš prodej bude výrazně nižší ve srovnání s rokem 2022. Stavební trh je v recesi, a tak je těžké porovnávat letošek s roky minulými. V letech 2021 a 2022 poptávka převyšovala nabídku, a to bylo vpravdě výjimečné a zřejmě se dlouho opakovat nebude. Museli jsme se více zaměřit na nákladovou strukturu celé společnosti, tak aby koncové ceny reflektovaly veškeré její náklady, a zároveň jsme zůstali pro naše zákazníky zajímavým a spolehlivým partnerem, s nezměněnou kvalitou i poskytovaným servisem. Složitý koktejl, v jehož složení jsme obstáli.

Stavební trh je v recesi nebo chcete-li poklesu. Co očekáváte v následujících letech?

Pokles trhu nebude trvat věčně, vlastně se nic mimořádného neděje a už jsme jej každý z nás zažili. Jen je vždy příjemnější, když se bavíme o růstu. Očekáváme, že příští rok bude velmi podobný roku 2023. Velkým otazníkem zůstává rezidenční výstavba, jak se bude vyvíjet trh s hypotékami a jak budou růst či klesat úrokové sazby. Zde jsem spíše pesimista. Slibně se naopak rozvíjejí investice do staveb liniových a nerezidenční výstavba. Věřím, že se viditelného růstu dočkáme koncem příštího roku nebo v roce 2025.

V Holcimu pracujete třetím rokem – mění se Holcim, či se nemění?

Co se nemění, je parta výborných kolegů, industriální část vyrábí kvalitní produkt, zákaznický servis a logistika skvěle fungují a tím vytvářejí a usnadňují obchodníkům komunikaci směrem k zákazníkům. Vše ostatní se změnilo. Nejvýznamnější změnou pro nás bylo „rebrandování“ naší společnosti z Lafarge na Holcim. Změna zapadá do celosvětového konceptu skupiny Holcim, usnadňuje nám externí i interní komunikaci a my se tak lépe můžeme připojit ke skupinovým výzvám, které nás v následujících letech čekají. Pokud se podíváme blíže na obchod, do stavebnictví se vrátily letní prázdniny. V minulých nadprůměrných letech v průběhu července a srpna prodej nezpomaloval, pokračoval téměř stejným tempem do příchodu zimy. V tomto roce, trochu úsměvně, prázdniny trvaly i v září a až v říjnu se vše vrátilo do starých kolejí. Navíc se každý rok změnil ústřední „hybatel“ našeho podnikání. V roce 2021 to byla cena povolenek CO2, minulý rok to byla nestabilita ve formě růstu cen energií a letos „pouze“ pokles trhu ve stavebnictví.

Nejdříve Lafarge, nyní Holcim? V operativním managementu se řídí procesy dle potřeby, ne dle jména, to všichni víme. Změna značky na Holcim pro nás znamená posílení a zviditelnění společnosti na trhu a propojení s filozofií zeleného stavebnictví celé skupiny. Na změnu jména jsme se připravovali asi půl roku a rozšířily se nám možnosti jejího využití. Marketingu je vyhrazen větší prostor, než tomu bylo v době Lafarge. A to potřebujeme. Z tohoto důvodu jsme rozšířili naše marketingové oddělení o novou kolegyni. Budeme se navíc věnovat HR marketingu, což je oblast pro nás téměř nová, ale do budoucna nezbytná.

Skupina Holcim se také mění, transformuje. Skupina byla celá léta vnímána jako výrobce cementu, betonu a věnovala se těžbě surovin pro výrobu svých produktů. Stavebním řešením a dalším důležitým odvětvím svého podnikání se naplno věnuje až nyní. Pokud stavební řešení představuje v letošním roce okolo desíti procent obratu, tak do pěti let to má být až pětadvacet procent.

Hovořím zde například o betonových výrobcích, různých prefabrikacích, suchých maltových směsích, tepelných izolacích či hydroizolacích, nebo o vstupu na trh s recyklovanými stavebními materiály. Holcim Česko tomuto trendu zatím bohužel nepřispívá ani procentem a to chceme změnit. Vytvořili jsme ve firmě pozici Business Developera, který má na starost mnoho zajímavých projektů od realizace recyklačních center až po vstup na trh s produkty skupiny Holcim. Dále jsme velmi aktivní na trhu případných akvizic. Pevně věřím, že společnost Holcim Česko nebude na trhu známa pouze jako výrobce cementu, ale i jako ta, která je schopna svým zákazníkům nabídnout i různá stavební řešení, která jsem jmenoval.

Mluvil jste o výzvách, které vás čekají v následujících letech. Povíte nám více?

V Holcimu rezonují čím dál tím více dvě témata – udržitelnost a cirkulární ekonomika. V této době velmi často nadužívaná slova, která u mnoha společností slouží jako nástroj marketingové komunikace ke zlepšení své image. U nás jsou za těmito slovy skutečné projekty, které nejsou pouze „na oko“, ale mají výrazný ekologický, ekonomický a strategický význam. Bez cementu to na stavbách prostě nejde a nepůjde nikdy. V následujících letech musíme vyřešit to, aby i nadále náš cement z Čížkovic naši zákazníci chtěli a zároveň aby splňoval nová kritéria, která jsou čím dál tím více požadována. Zkrátka abychom obstáli v rychle se měnícím cementářském průmyslu a byli stále „in“. Mohu jmenovat ústřední témata, se kterými pracujeme – snižování uhlíkové stopy k nule, snižování počtu volných povolenek na trhu, také až na nulu, a snižování dostupnosti tradičních složek cementu, jakými jsou struska a popílek. A to jde proti sobě, nebo vlastně vedle sebe. Zodpovědná společnost toto musí brát v potaz již nyní, změnit sebe a snažit se změnit i uvažování, informovat ty, kterých se stavebnictví týká. Bude nás to rozhodně vyvádět ze zažitého stereotypu, dlouhodobě nás to ale všechny udrží „v sedle“. 

Můžeme se těšit na novinky ve vašem sortimentu?

Ano, již v příštím roce uvedeme na trh první cement, který bude obsahovat recyklovaný beton.  Technické vlastnosti jsou srovnatelné, nebo lepší. Jedná se o nový produkt. V první fázi jej budeme prodávat pouze v pytlích, v dalších letech tento typ cementu chceme nabídnout i betonárnám a výrobcům prefabrikace. Ale to je ještě dlouhá cesta, mnoho se musí připravit. Jiným krokem je využití kalcinovaných jílů, jako další složky cementu, která nahradí strusku nebo popílek. Nadále se budeme věnovat sortimentu pod naší značkou ECOPlanet, tedy značkou cementů s výrazně nižší uhlíkovou stopou, a rozšiřovat ji. Věříme, že tyto „zelené cementy“ budou v nadcházejících letech tvořit více než padesát procent našich prodejů. I nadále plánujeme analyzovat další eventuality v oblasti složek cementu a jejich modifikace či nahrazení, ale zde jsou pro každého výrobce možnosti omezené. 

Jaký je plán k dosažení vašeho cíle být v roce 2050 uhlíkově neutrální?

Bez Carbon Capture, tzn. zachytávání, ukládání a případně následného využití CO2, to prostě nepůjde. Možná se vám tento přístup zdá jako utopie, ale není to tak. Bez pomoci státu nebo Evropské unie to však nepůjde! Jen letos Evropský investiční fond schválil deset dotačních projektů a z toho šest z nich patří skupině Holcim. Například už v roce 2027 bude v jedné z našich cementáren ve Francii uveden do provozu. Schválené projekty mají například i v Belgii, Polsku, Chorvatsku a Německu. Momentálně pracujeme a zkoumáme vlastní řešení, které si budeme muset být schopni obhájit.

Jednáme přímo s představiteli státu, jsme členy mnoha svazů a komor. K tomu jsme se stali generálním partnerem cirkulárního hotspotu INCIEN a Asociace oběhového hospodářství. Například v INCIENU jsme si dali za cíl prosadit podmínku, že státní zakázka bude udělena výhradně tomu, kdo použije „zelený beton“, samozřejmě s přihlédnutím k technologii a finanční dosažitelnosti. To se nyní bohužel neděje.

Chcete ještě něco na závěr dodat?

Čekají nás velké změny, ale jsem přesvědčen, že jsme řádně připraveni. Spoustu věcí už teď děláme dobře, máme plán, jak zmenšovat dopad našeho podnikání na okolí a neustále ho inovujeme. Zůstávám velký optimista.

Přečtěte si více o dění a plánech Holcim Česko v časopise Journal.