Budky pro vzácného sokola stěhovavého jsou již na svém místě

 

Ve čtvrtek 8.11. dva speciálně proškolení pracovníci v čížkovické cementárně šplhali na hlavní komín, aby tam nainstalovali dvě budky pro sokola stěhovavého. Jedna je připevněna na prostředním ochozu ve výšce zhruba 70 m a druhá na nejvyšším ochozu přibližně ve výšce 120 m. Za účasti médií celou akci sledoval a doplňoval informacemi i Václav Beran, zástupce organizace ALKA Wildlife o.p.s., který už byl u pěti instalací budek na lidské stavby s výsledkem čtyř úspěšných zahnízdění.

 

Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy a jeho početnost nepřesahuje 70 párů. Je to druh v Čechách hnízdící na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se rychle přizpůsobuje. Ubývající možnosti hnízdění na skalách nahrazuje hnízděním na lidských stavbách. Podmínkou výběru místa pro hnízdění je pro něj dostatečná výška objektu, na kterém hnízdí. Václav Beran, koordinátor monitoringu sokola stěhovavého na území ČR a pracovník nevládní organizace ALKA Wildlife o.p.s., v letošním roce opakovaně pozoroval sokola stěhovavého usedat na žebřík nejvyššího komína cementárny. „Může to znamenat, že až na jaře bude hledat optimální místo pro zahnízdění, komín cementárny by mu vyhovoval", vysvětluje Václav Beran. Hnízdění na lidských stavbách není už vůbec neobvyklé. V současné době Agentura ochrany přírody a krajiny ČR eviduje v Ústeckém kraji 5 párů na lidských stavbách. Zatím v ČR jediných. V sousedním Německu je to už celých 300 párů.

 

„Při hnízdění na lidských stavbách však sokoli obtížně hledají vhodné místo, často vyberou špatně, hnízdění je pak neúspěšné či komplikuje provoz objektu. Ve snaze pomoci sokolům i provozovatelům objektů, kde sokoli hnízdí, jsou v daném objektu vyvěšovány speciální budky", přibližuje Václav Beran osvědčený postup. Na komíně v cementárně jsou nyní připraveny dvě budky z tenkého dvoumilimetrového plechu s výstelkou z keramzitu. Sokol je dravec teritoriální, v areálu cementárny může proto hnízdit maximálně jeden pár. Více budek se ale vyvěšuje proto, aby si sokoli mohli vybrat pro ně nejvhodnější místo.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com