Pro akcionáře

Výplata dividendy za rok 2023

Informace k výplatě dividendy za rok 2023 naleznete zde.

 

UPOZORNĚNÍ: OD 25. 9. 2024 MOŽNOST ONLINE VÝPLATY DIVIDEND 

Nově Česká spořitelna, a.s., zprovozní od 25. 9.2024 od 8:00 hodin společnosti Holcim (Česko), a.s. aplikaci pro online výplatu dividend s ověřením totožnosti formou bankovní identity. Tento způsob výplaty dividendy bude umožněn akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, kteří splňují zejména tyto podmínky: nejsou zastupováni Správcem cenných papírů, jsou daňovými rezidenty ČR, vlastní bankovní účet v ČR, mají aktivováno ověřování přes Bank iD a mají shodné identifikační údaje, jak v Centrálním depozitáři cenných papírů, tak v ověřovací bance (tj. rodné číslo a příjmení). Tento způsob ověření lze využít i ve vztahu k dosud nevyplacené a nepromlčené dividendě za předchozí roky. 

Do aplikace České spořitelny, a.s., se akcionář přihlásí přes www.vyplatadividend.cz.

Výplata dividendy za rok 2022

Informace k výplatě dividendy za rok 2022 naleznete zde.

 Výplata dividendy za rok 2021

Informace k výplatě dividendy za rok 2021 naleznete zde.


Centrální depozitář

Výplatu dividend pro Lafarge Cement, a.s. (dále jen „Společnost“) zprostředkovává Česká Spořitelna a.s., jako účastník Centrálního Depozitáře Cenných Papírů (dále jen „CDCP“).  V případě, že potřebujete řešit výplatu dividend, je nutné se obrátit na Českou Spořitelnu a.s. a domluvit si další postup.

Některé služby poskytuje CDCP zdarma přímo na svých internetových stránkách v kapitole Služby pro širokou veřejnost

Založení nového účtu

Založení, zrušení či provedení změny majetkového účtu je možné pouze prostřednictvím vybraného účastníka centrálního depozitáře. Podmínky, formu a cenu provedeného úkonu stanovují jednotliví účastníci centrálního depozitáře.


Změna údajů

Evidenční údaje (jméno, příjmení, adresa aj.) je možno změnit pouze prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, u kterého je majetkový účet veden. U nezařazeného účtu v evidenci CDCP změnu provést nelze, respektive změnu lze provést až po převedení účtu pod účastníka a to pouze jeho prostřednictvím.

Výplaty výnosů

Výplaty výnosů cenných papírů (dividend) zajišťuje přímo emitent nebo jeho výplatní agent či administrátor na základě výpisu z emise. Na tomto výpisu jsou uvedeny všechny účty, včetně účtů z nezařazené evidence. Připsání peněžního účtu pro výplatu dividend k nezařazenému majetkovému účtu může provést kterýkoliv účastník centrálního depozitáře.

Dividendy jsou vypláceny vždy na základě aktuálního výpisu akcionářů evidovaných v CDCP a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti a prostřednictvím partnera pro výplatu dividend (Česká spořitelna a.s.).

Závazek společnosti k výplatě dividend starších 3 let podléhá obecné promlčecí lhůtě, a tudíž není společností automaticky vyplácen.