Vize a mise

Holcim je světovou jedničkou v inovativních a udržitelných stavebních řešeních. 

Holcim se dlouhodobě hlásí k principům udržitelnosti. Přemýšlení o dopadu stavební výroby v širším kontextu jde navíc ruku v ruce s inovacemi a digitálními technologiemi. Do konce roku 2025 jsme si předsevzali splnit konkrétní udržitelné cíle.

Jsme vzorem v oblasti ZELENÉ VÝSTAVBY

Průmysl – a nejen stavební – dnes musí být zelený. Holcim Česko přemýšlí nejen o tom, jak vyhovět poptávce po ekologických řešeních, co víc – cílem je udávat tón v oblasti udržitelných řešení. Důvodem je zejména obrovská zodpovědnost pramenící z postavení, které cítí skupina Holcim. Proto chceme měnit principy stavebního průmyslu tak, aby vznikla lepší budoucnost pro nás i naše okolí

 
vizemise11

 

mise a vize 2

 

Zastáváme vedoucí roli v CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

Podle údajů českého Centra pro cirkulární ekonomiku (www.incien.org) Evropa vyprodukuje dva a půl miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba polovina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedním z důvodů této situace je fakt, že většina materiálových toků má lineární povahu. Primární suroviny, jako je ropa, kovy či stromy, jsou vytěženy, přeměněny na produkty a na konci životního cyklu skončí výše uvedeným způsobem.

Cirkulární ekonomika nabízí řešení – v zásadě se jedná o koncept, kde neexistuje odpad. Nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Cirkulární ekonomika tuto představu aplikuje ve světě lidí.

Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Holcim zastává v této oblasti vedoucí roli.

S respektem ke společnosti a k přírodě udává směr ve snižování dopadů své činnosti na životní prostředí. Holcim Česko zhodnocuje suroviny i materiály, které jiní považují za odpad. Součástí celkové mise společnosti je i otevření centra CirkTech, využívání alternativních paliv, která se velmi často rekrutují z odpadů, které nemají žádné jiné využití.

 

holcim 2021 21085 srgbvize

 

PROSPERUJEME SPOLEČNĚ s našimi lidmi a okolím

Směřujeme k UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ

Holcim Česko, jakožto odpovědná firma, cílevědomě snižuje emise CO2 a postupně směřuje k uhlíkové neutralitě. Koncern i jeho jednotlivé složky důsledně dbají na spolupráci s bezprostředním sousedstvím výrobních závodů a neustále a aktivně vyhledávají příležitosti pro zlepšení okolního prostředí. Holcim hledá prosperitu ve spolupráci se svými lidmi i se svým okolím. Projekty na odhlučnění a odprášení ulehčují celé sousedské komunitě. Holcim Česko podporuje ekologické, sociální, vzdělávací a kulturní projekty v regionu s přáním, aby se lidem a komunitám v našem regionu dařilo. Nové projekty přinášejí nové pracovní příležitosti a  pomáhají rozvoji stávajících zaměstnanců, kteří jsou součástí inovativních a unikátních projektů!

Posouváme hranice DIGITALIZACE

Holcim Česko fandí inovacím. Proto neustále posouvá hranice digitalizace a nových technologií výroby. Důkazem je například nový zákaznický portál, automatizace a digitalizace velké části procesů ve výrobě a údržbě. Některé z těchto novinek poznají hlavně zaměstnanci Holcim Česko, s jinými se seznamují i zákazníci společnosti – společně však potvrzují nastoupený trend celé společnosti a potvrzují její význam a působení v roli technologického a inovačního lídra nejen v oblasti udržitelného stavebnictví.